Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Projesi Tanıtım Semineri Yapıldı


İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yürütülen, tamamlanmış akademik araştırma ve çalışmaların üniversitenin seçkin akademisyenleriyle paylaşılması ve tartışılması amacıyla düzenlenen “Seminerler Serisi”, “Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza: Türkiye’de Din, Devlet ve Toplum 1923-1950” konulu oturumla başladı. Projenin saha kısmı 26 ilde 149 kişiyle yapılan görüşmelerle gerçekleşti. Projede yer alan akademisyenler ve proje asistanları saha araştırması sırasındaki deneyimlerini öğretim görevlileriyle paylaştı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversite olarak ilmi ve fikri bir ortam oluşturmak ve bu ortamda öğretim üyelerinin birbirleriyle yaptıkları çalışmalardan haberdar olmaları amacıyla söz konusu semineri düzenlediklerini ifade etti.

Prof. Şentürk, “kolokyum” adıyla da anılan söz konusu seminerin İbn Haldun Üniversitesi’nin akademik amaçların ötesinde bir araştırma üniversitesi olduğunun göstergesi olduğunu da vurguladı. Araştırma projesinin tamamen İbn Haldun Üniversitesi tarafından desteklendiğini belirten Prof. Şentürk, bu politikanın geliştirilecek benzer projeler için de sürdürüleceğini söyledi.

Prof. Şentürk’ün açılış konuşmasının ardından, İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Aras “Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza: Türkiye’de Din, Devlet ve Toplum 1923-1950” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Aras, araştırmanın Osmanlı sonrası süreçte ortaya çıkan yeni ulus-devletin inşa sürecinde, ülkenin farklı bölgelerinde ötekileştirilen dindar ve muhafazakâr insanların, devletin fiziki ve psikolojik aygıtlar üzerinden sekülerleştirme, Batılılaştırma, Türkleştirmeye karşı ne tür direnme ya da adapte olma mekanizmaları geliştirdiklerini ortaya çıkarma amacı taşıdığını söyledi.

Çalışmanın Türkiye’de 1923-1950 yılları arasında ötekileştirilen ve baskı altında tutulan dindar insanların seslerini ve tarihini ortaya çıkarma hedefi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aras, “Çalışmada, resmi tarih ve ideolojinin ötesine geçerek devlet siyasetleri ve yaptırımlarının bireysel ve toplumsal dini pratikler, yapılar, mekan, aidiyet, gündelik hayat, bireysel ve toplumsal hafıza ve kimlik üzerindeki etkilerini yerel insanların hayat hikayeleri, şahitlikleri ve geçmişe dair tecrübeleri üzerinden bir analiz ortaya koyuluyor.” diye konuştu.

Doç. Dr. Ramazan Aras, sosyoloji ile başlayan bu araştırmanın ilerleyen aşamalarda hukuk, işletme, iktisat, psikoloji gibi alanların da yararlanabileceği ve katkı sağlayabileceği veriler içerdiğini belirterek, yeni alanların araştırmaya katılmasıyla kapsamın daha da geliştirileceğine vurgu yaptı.

Seminerde, elde edilen bilgilerin akademik veriye dönüştürülmesinde kullanılan Atlas T programı da anlatıldı. Dr. Öğr. Üyesi Önder Küçükkural, Atlas T programının, görüşmelerin transkripsiyonunun yapılmasının ardından verilerin rahatlıkla ulaşılabilir hale getirilmesini sağladığını belirtti. Atlas T programının bir özelliği de, belirlenen “tag”ler ile istenilen her veriye kolaylıkla ulaşılmasını sağlaması.

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Projesi

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Projesi’nin bir yıl içinde tamamlanması ve sonuçların kitap, belgesel, film, web sitesi ve sergi yoluyla kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yürüttüğü projede Doç. Dr. Ramazan Aras, Dr. Öğr. Üyesi Emin Yaşar Demirci, Dr. Öğr. Üyesi Önder Küçükkural ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Çelikiz’in yanı sıra İbn Haldun Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak bulunan ve doktora yapan araştırma asistanları da yer alıyor.

Projede araştırmacı olarak çalışan ve yüksek lisans-doktora öğrencilerinden oluşan ekipte İhsan Altıntaş, Elif Naime Arslanoğlu, Musa Kökçen, Hale Nur Çebi, Elif Haliloğlu, Halil Uyanık ve Osman Doğan bulunuyor.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur