Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezimiz bünyesinde ilk sözlü tarih projesini Sosyoloji Bölümümüz başlattı


İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Merkezi (SÖZMER) bünyesinde Temmuz 2017 tarihinde başlatılan Türkiye’de Din, Devlet, Toplum ve Hafıza 1923-1950 adlı proje devam etmektedir. Ülkemizin yaklaşık 25 ilinde devam eden saha araştırmalarında şu ana kadar 80 yaş ve üzeri 130’a yakın kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Projenin bir yıl içerisinde bitirilmesi ve sonuçlarının kitap, belgesel, film, web sayfası ve sergi yoluyla kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde başlatılan proje Cumhuriyet’in erken dönemlerinde tek parti iktidarı döneminde din, devlet, fert ve toplum ilişkilerini o dönemin tanıklarının yaşam öyküleri üzerinden araştırma ve analiz etmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin farklı illerinde yürütülen proje, modern Türkiye tarihine yerel insanların hayat hikayeleri ve şahitlikleri üzerinden yeni bir perspektif vermeyi amaç edinmektedir.

Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yürüttüğü projede Doç. Dr. Ramazan Aras, Yard. Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci, Yard. Doç. Dr. Önder Küçükural ve Yard. Doç.Dr. Ekrem Çelikiz araştırmacı olarak yer almaktadırlar. Projenin tarih danışmanlığını Prof. Dr. Halil Berktay, hazırlanacak belgeselin danışmanlığını da Doç. Dr. Burhan Köroğlu yürütmektedir.

Projede araştırmacı olarak çalışan ve yüksek lisans-doktora öğrencilerinden oluşan ekipte İhsan Altıntaş, Elif Naime Arslanoğlu, Musa Kökçen, Hale Nur Çebi, Elif Haliloğlu, Halil Uyanık ve Osman Doğan yer almaktadır. Projenin Temmuz 2018 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur