Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; modern Türkiye tarihinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde görmezden gelinmiş̧ konuların, meselelerin, dini, etnik, ideolojik, ekonomik, mesleki ve sosyal grup ve kurumların, resmi ve resmi olmayan kurumların, yerleşim yerlerinin ve mimari yapıların, ticari şirket ve işletmelerin tarihlerini gün yüzüne çıkarmak ve böylece modern Türkiye tarihi yazım sürecine katkıda bulunmaktır. SÖZMER bünyesinde yürütülecek olan sözlü tarih çalışmaları, projeleri, dersler ve eğitim seminerleri ile Türkiye’nin farklı renklerini ve çoğulcu yapısını oluşturan bireysel ve kolektif hayatları gün yüzüne çıkarmayı, kayıt altına alıp arşivlemeyi, geçmiş bugün ve gelecek tarihler ve hafızalar arasında kopuklukları giderecek köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanları şöyle sıralanabilir:

 • Üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde dersler ve eğitim hizmeti vermek ve dolayısıyla yerel ve ulusal sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
 • Modern Türkiye tarihi ve toplumu üzerine farklı konu (ekonomi, işletme, hukuk, düşünce, siyaset, din, tarih, mimari, hafıza vb.), tema ve dönemlere ait sözlü tarih projeleri gerçekleştirmek,
 • Modern Türkiye tarihi yazımına farklı ses ve hikâyeleri sunarak daha demokratik bir sürece ve yapıya dönüştürmek,
 • Modern Türkiye tarihi üzerine yapılmakta olan eğitimde kullanılan müfredat kitapları ve diğer ders materyallerine önemli katkılarda bulunmak,
 • Merkez bünyesinde Türkiye’de Üniversite çatısı altında bir ilk olacak olan bir sözlü tarih ve toplumsal hafıza arşivi oluşturmak,
 • Üniversite dışında halka yönelik sözlü tarih atölyeleri ve seminerleri gerçekleştirmek ve Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarını popülerleşmesine katkıda bulunarak toplumun her kesiminden insanların tarihe olan ilgi ve alakalarını arttırmak,
 • Diğer üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek,
 • Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, çalıştaylar, yurt içi veya yurtdışı uluslararası sempozyum vb. ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 • Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğrencilerine ihtiyaç duydukları oranda ders vermek, kısa süreli eğitim ve sertifika programları düzenlemek, üniversite dışından sözlü tarih, yerel tarih ve aile tarihi çalışmalarına ilgi duyan kişilere sözlü tarih teorisi ve yöntemi üzerine yıl içinde ve yaz aylarında seminer-eğitim programları düzenlemek.
 • Türkiye toplumunun farklı kesimleri, bölgeleri ve yönleri üzerine yapılacak olan sözlü tarih araştırmaları, tarih yazımına sıradan insanların hikâyeleri, anlatıları ve şahitlikleri dâhil edilerek Türkiye’de tarih yazımı geleneğinin demokratikleştirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yerel ve toplumsal hafızasının bir arşivinin ortaya çıkarılması ve inşa edilmesi gibi önemli bir eksikliği de giderecektir.
 • Sözlü tarih çalışmaları, resmi tarih ve söylemin (ideoloji) ötesine geçerek devlet siyasetleri ve yaptırımlarının bireysel ve toplumsal dini pratikler, yapılar, mekân, aidiyet, gündelik hayat, bireysel ve toplumsal hafıza ve kimlik üzerindeki etkilerini yerel sıradan insanların (kadın ve erkek) hayat hikâyeleri, şahitlikleri üzerinden ortaya koyarak mevcut ve gelecek nesillerin kendi tarihlerini öğrenmesine büyük ölçüde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur