Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
rektor@ihu.edu.tr

Prof. Dr. Recep Şentürk halen İbn Haldun Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümden yüksek lisans yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olmuştur (1988-1989). Doktorasını Amerika’da Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmıştır (1998). İSAM’da araştırmacılık (1998-2007) yapmıştır. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek olmaktadır.
Atlanta’da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yapmıştır (2002-2003). British Academy’nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesinde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürütmüş ve aynı konuda İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar vermiştir (2005). Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. Halil BERKTAY
halil.berktay@ihu.edu.tr

HALİL BERKTAY (d. 1947), tarihçi; Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi (Mayıs 2017). Daha önce Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi (1998-2016); 31 Ocak 2016’dan bu yana emeritus öğretim üyesi. Aynı üniversitede, eski Tarih Programı Koordinatörü; eski Türkiye Çalışmaları Programı Koordinatörü; eski Sabancı Yaz Okulu ve Sabancı-Harvard Yaz Okulu Koordinatörü.

Lisans ve Yüksek Lisans : Ekonomi, Yale Üniversitesi (ABD), 1968. Doktora : Tarih, Birmingham Üniversitesi (İngiltere), 1991. Geçmişte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi asistanlık veya öğretim üyeliklerinde bulundu. Misafir öğretim üyesi olarak, Michigan (Ann Arbor) ve (1997 ile 2007-2008’de toplam iki buçuk yıl) Harvard üniversitelerinde ders verdi.

Araştırma alanları: historiyografi (genel ve Türkiye); kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine ilişkin tartışmalar ve feodalizm teorileri; Osmanlı sosyal formasyonunu kavramlaştırma denemeleri; Türk milliyetçiliğinin ve ulusal belleğinin şekillenişi; devrimler ve darbeler; karşılaştırmalı bir perspektif içinde Türk devrimleri; modernitenin ve ulus-devlet inşasının insanî bedelleri; hatırlayış ve unutuş; Balkan tarih müfredatları ve ders kitapları; sosyalizm ve Marksizm tarihi.

Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU
burhan.koroglu@ihu.edu.tr

İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Ürdün’de Felsefe alanında yüksek lisans, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Ramazan ARAS
ramazan.aras@ihu.edu.tr

Sosyal-kültürel antropoloji alanında doçent olan Ramazan Aras lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve doktora derecesini The University of Western Ontario (Kanada) Antropoloji Bölümün’den aldı. 2005-2007 ve 2008-2009 yılları arasında Western Ontario Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Temmuz 2010-Mart 2017 döneminde Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Kurucu Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümü ve makaleleri bulunan Aras’ın The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain (Routledge, 2013), Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar (2014) ve Mayın ve Kaçakçı: Türkiye-Suriye Sınırını İnşa ve Bozma Pratikleri (2015) adlı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye’de Din, Devlet, Toplum ve Hafıza 1923-1950 adlı sözlü tarih projesini Prof. Dr. R. Şentürk ile beraber yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi- Emin Yaşar DEMİRCİ
eyasar.demirci@ihu.edu.tr

1961 yılında Rize’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1985 yılında “Türkiye Sosyolojisinde Köy Olgusunun Ele Alınışı” başlıklı teziyle aynı bölümde, doktora eğitimini 1996 yılında “Türkiye’de Modernleşme, Din ve Siyaset: İskenderpaşa Cemaati Örneği” başlıklı teziyle Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. 1983-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 1997-Mart 2009 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Ayrıca, İl İnsan Hakları Kurulu, Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme Komitesi, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Programı İzleme Kurulu, Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması, Kadının Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Katılımının Desteklenmesi, Yerinden Olmuşların Yerleşim Tercihleri, Ekonomik ve Sosyal Bütünleşme Sorunları projelerinde Proje Yürütücüsü olarak çalıştı. 2009-2017 tarihleri arasında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında Genel Sekreter olarak görev yaptı. 27 Mart 2017 tarihi itibari ile İbn Haldun Üniversitesi ailesine katılan Emin Yaşar Demirci evli ve iki kız babasıdır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur